Perşembe, Nisan 07, 2016

Çelişkili Bir Konu Üzerine

Günümüzdeki müslümanlar, Kafirun Suresindeki "Sizin dininiz size, benim dinim bana." ayeti ile; "Senin dinin hak din, benim dinim de hak din." veya "Senin tarikatın sana, benim tarikatım bana." veya "Senin mezhebin sana, benim mezhebim bana." veya "Senin hocan/şeyhin sana, benim hocam/şeyhim bana." ve benzeri anlamları yaratarak sanki İslamiyet sadece kendileri hakkındaymış/bireysel olarak sadece kendilerine, mezheplerine veya tarikatlarına veya hocalarına/şeyhlerine inmiş gibi anlamlar yaratıyorlar, yani sanki İslamiyet kişisel bir şeymiş gibi davranıyorlar. Çünkü toplum, anlamı bu ayete böyle yüklüyor. Kuran'ı ve İslamiyet'i kişiselleştiriyorlar. Bu şekilde harekete eden insanlar hata yapıyorlar arkadaşlar. Böyle hareket etmek Kuran'a ve peygamberimize tamamen karşı bir tutumdur. Bunu nasıl anlayacağız biliyor musunuz? Elbette yine Kuran ile. Asr Suresi'nde Allah çok güzel bir şekilde açıklamış. Asr Suresi:

1-Akıp giden zamana yemin olsun ki,
2-İnsan mutlaka ziyandadır.
3-Ancak iman edenler, hayırlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

Bu iki surede Kuran'ın kendi kendisini ne güzel açıkladığını görüyor insan. Tam bir mucize. Asr Suresi 3. ayette, "...birbirlerine hakkı tavsiye edenler..." derken Allah; Kuran ile güçlendirdiği peygamberine uymayı, Allah'ı ve İslam'ı birbirlerine tavsiye edenlerden bahsediyor ve bu insanların ziyanda olanlardan uzak olduğunu söylüyor. Benim bu ayetten anladığım; iman etmem gerektiği, hayırlı işler yapmamın gerektiği, etrafımdaki insanlara İslamiyet'i, Allah'ı ve Kuran'ı anlatmakla yükümlü olduğum ve sabırlı olmam gerektiğidir. Bu şartlara uyarsam, ikinci ayetteki ziyanda olan insanlardan ayrılmış olabileceğim. İslamiyette ağızda sakız olmuş mânâda senin dinin sana, benim dinim bana kavramı yok. Öyle olsa peygamberimiz mağaradan çıkmazdı. Benim önce bu din üzerinde düşünüp, araştırıp, bir şeyler anlamam gerekiyor ve ardından etrafıma yaymam gerekiyor. Ayetler ve Kuran'ın bütünlüğü açıkça belli.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder